CBS Het Baken

2e Garstelaan 17 A 9678 RW Westerlee

Schoolfoto van CBS Het Baken

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:

6 leerkrachten

3 onderwijsassistenten

Intern Begeleider

Directeur


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof kan meestal intern opgelost worden, samen dragen wij de school. In het geval ons dit niet lukt kunnen wij terugvallen op de vervangingspool van ons bovenschools bestuur. De afgelopen twee schooljaren is het gelukkig niet voorgevallen dat wij een groep naar huis hebben moeten sturen. We sluiten met de huidige tekorten aan leerkrachten echter niet uit dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zullen we werken met de groep 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8. Door krimp zullen we in de nabije toekomst waarschijnlijk ook een combinatiegroep 7/8 moeten formeren.

Wij geven de instructie, ook in de onderbouw, zoveel mogelijk in leerstofjaargroepen. Op deze manier kunnen we de instructie goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. 

Wij volgen de leerlingen met behulp van het observatiemiddel: Leerlijnen 'Het jonge kind' van ParnasSys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande urentabel is enkel ter indicatie van hoe een gemiddelde schoolweek er uitziet.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school hebben de meeste leerlingen voldoende aan de basisondersteuning om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Wij bieden extra ondersteuning aan leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Voor deze extra ondersteuning doen wij een beroep op ons expertiseteam VESTE. Daarnaast kunnen we bij het schoolbestuur arrangementen aanvragen.

De onderwijsassistenten vervullen een grote rol om extra ondersteuning mogelijk te maken op Het Baken.

De 3 onderwijsassistenten worden ingezet bij:

  • klassenverkleining (splitsen van combinatiegroepen)
  • extra ondersteuning binnen de groepen; leerkracht kan extra instructie geven
  • individuele begeleiding buiten de groep

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de toekomst zal waarschijnlijk een voorschool gerealiseerd worden binnen onze school

Terug naar boven