CBS Het Baken

2e Garstelaan 17 A 9678 RW Westerlee

  • Schoolfoto van CBS Het Baken
  • Schoolfoto van CBS Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Wij geloven dat ieder kind talenten bezit. En die zijn er om te ontdekken! Onze christelijke basisschool in Westerlee heeft een open karakter. Het Baken biedt een veilige basis, waar je kind veilig zijn eigen koers mag varen. Wij zijn bijzonder betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dit merk je aan de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Kom je eens kennismaken?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang maken de ouders van onze school gebruik van BSO De Reuzen en KDV De Kaboutertjes. Deze zijn gevestigd in het dorp Scheemda.

  • www.kinderopvangoldambt.nl

Daarnaast zijn er nauwe contacten met KDV en BSO 'de Witte Tovertuin'. Deze is gevestigd in het dorp Westerlee.

  • www.dewittetovertuin.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven