Basisschool de Ster

Dorpstraat 15 5563 BC Westerhoven

  • Schoolfoto van Basisschool de Ster
  • Schoolfoto van Basisschool de Ster
  • Schoolfoto van Basisschool de Ster
  • Schoolfoto van Basisschool de Ster

In het kort

Toelichting van de school

"...de kinderen in Westerhoven hebben geluk, ze stralen als sterren stuk voor stuk.” Dit is een deel uit het refrein van ons schoollied; wij willen kinderen laten stralen. Stralen omdat ze zich goed voelen. We willen ze graag het eìgen plekje in de samenleving leren vinden, het plekje dat bij ze past. Veiligheid, zowel fysiek als mentaal, is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Samen met ouders, zetten we heel graag in op de veilige leeromgeving. Wij willen de school zijn van waaruit een kind zich sterk, goed beslagen ten ijs, in de grote mensenwereld verder kan ontwikkelen.?

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Ster.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven