Openbare Basisschool Blokstoeke

Oranjestraat 2B 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op de vijfpunt schaal vaan de screeningslijst Looqin2You heeft de Blokstoeke een 4 gescoord voor "Welbevinden" en een 4,1 voor "Sociale veiligheid".

Scholen zijn in het kader van de zorgplicht (Ministerie van OCW, 2016) verplicht om ieder jaar de sociale veiligheid van hun kinderen in beeld te brengen. Met dit beeld kan vervolgens beleid worden ingericht op het verbeteren van de sociale veiligheid. Een school kiest zelf een instrument om de sociale veiligheid in kaart te brengen, zolang dit voldoet aan de wettelijke eisen.

De zelfscreening van Looqin geeft kinderen van de basisschool een stem in het proces van kwaliteitsevaluatie. Het biedt de mogelijkheid om de mate van tevredenheid van kinderen systematisch in kaart te brengen. Daarnaast zorgt de zelfscreening ervoor dat leerkrachten en directies gaan nadenken over de leef- en leeromgeving die ze op school bieden. Door het perspectief van kinderen mee te nemen ontdekt men hoe die ’omgeving’ beter kan aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen. Tegelijk leren kinderen dat zij voor hun eigen belangen kunnen en mogen opkomen en ervaren ze dat zij inspraak en impact kunnen hebben. Ze leren ook hoe ze dat op een constructieve manier kunnen doen.  


Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven