Openbare Basisschool Blokstoeke

Oranjestraat 2B 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Blokstoeke bestaat momenteel uit 10 leerkrachten, 1 IB-er, 1 ICT-coordinator en de directeur.
Het team bestaat uit 13 vrouwelijke personeelsleden.
We hebben momenteel 96 leerlingen verdeeld over 2 combinatiegroepen (  5/6 en 7/8) en drie  aparte groepen ( groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt geregeld door een verlof aanvraag te doen via de vervangingsmanager "Driesen" voor een vervanger uit de eigen invalpool van Varietas. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met combinatiegroepen. Hierbij kijken we altijd naar de mogelijkheden om toch met enige regelmaat een groep te kunnen splitsen gedurende de week. Waarbij het accent ligt op splitsing van groep 3&4

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen Westerhaar- Vriezenveensewijk werken alle scholen samen met Kindcentrum “ De Kleine Wereld” en/of De Giraffe  Zij verzorgen naast de peuterspeelzaal ook de voor en naschoolse opvang. Kinderen worden gebracht en gehaald van alle scholen

Terug naar boven