Openbare Basisschool Blokstoeke

Oranjestraat 2B 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Blokstoeke

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de OBS “ De Blokstoeke”  school voor onderwijs in de 21 ste eeuw. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van onszelf. Waar nodig zal er een toelichting bij de cijfers en feiten staan. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.  

De school:"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren."
Kenmerkend voor OBS “De Blokstoeke”. De basisschool is een belangrijke fase in het leven van je kind. De Blokstoeke biedt een warme en vertrouwde omgeving, waarin alle kinderen elkaar kennen. Ook de juffen kennen alle kinderen bij naam. Als kinderen zich op hun gemak voelen, kunnen ze veel meer in zich opnemen. Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team van juffen staat elke dag klaar om het beste uit elk kind te halen. Samen met de kinderen maken ze het leren leuk en stomen ze hen klaar voor de maatschappij.

De Blokstoeke en coöperatieve werkvormen. Door het hanteren van veelvuldig coöperatieve werkvormen leren de kinderen, stapje voor stapje, om met verantwoordelijkheid om te gaan, om zelfstandig te werken en om samen met anderen te werken. Net zoals dat in de echte grote-mensen-wereld straks ook van uw kind wordt verwacht. Regelmatig werken kinderen samen met  groepjes aan een opdracht. Zo leren ze van elkaar en leren ze goed met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars verschillen.

Goede kwaliteit en brede ontwikkeling. De kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend goed. Dat zie je terug in de schoolresultaten. Maar de Blokstoeke heeft naast cijfers ook veel aandacht voor andere zaken, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je kind. Tijdens de drie wekelijkse themamiddagen rond de wereldorienterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie wordt er gewerkt vanuit het principe van meervoudige intelligentie en onderzoekend leren. Daarnaast is er tijdens de driewekelijkse cyclus bij het creacarousel en technocarousel ruimte voor creativiteit, cultuur, podiumkunsten en techniek.  

Bij de tijd:De Blokstoeke gaat bovendien met haar tijd mee: Tijdens de basisvakken, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen  wordt er voor ieder kind maatwerk aan geboden via Focus PO en de verwerking van de aangeboden leerstof gebeurd o.a. via een laptop waardoor er meteen feedback gegeven kan worden door de leerkracht. Tijdens de driewekelijkse thema’s bij de wereld oriënterende  vakken wordt ook optimaal gebruik gemaakt van laptops om informatie op te zoeken, samenvattingen, presentaties gemaakt enz..

Wilt u meer weten over "De  Blokstoeke"  of ervaren hoe de sfeer is? Kom gerust een keer langs. U mag Irma Weersink ook bellen voor een afspraak (0546-659418) of gewoon naar binnen lopen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samen, Verbondenheid, Respect
  • Welzijn, Veiligheid kinderen
  • Ondernemend, Passie
  • Doordacht, Vakmanschap,

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mede dankzij ons prachtig onderwijs vanuit 21 eeuwse vaardigheden weten steeds meer ouders de weg te vinden naar “De Blokstoeke”
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven