De Fontein, Christelijke basisschool

Oranjestraat 2c 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • De Fontein is onderdeel van De Brede School Westerhaar
  • Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!
  • Het culturele verleden van Westerhaar
  • Ingang leerlingen onderbouw
  • Een klaslokaal van De Fontein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Fontein en alle scholen van SCOT. Evaluatie heeft op school- en stichtingsniveau plaatsgevonden. In 2020 en 2021 zijn er alleen tevredenheidspeilingen voor leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart. Het aantal respondenten was voldoende en daarmee is de score dus betrouwbaar. De leerlingen waarderen de school gemiddeld met het cijfer 8,6 en 8,4 in opeenvolgende jaren!

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Fontein en alle scholen van SCOT. Evaluatie heeft op school- en stichtingsniveau plaatsgevonden. De Fontein ziet graag een hoger percentage respondenten. In schooljaar 2021-2022 zullen de tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen opnieuw uitgezet worden en geëvalueerd.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven