De Fontein, Christelijke basisschool

Oranjestraat 2c 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • De Fontein is onderdeel van De Brede School Westerhaar
  • Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!
  • Het culturele verleden van Westerhaar
  • Ingang leerlingen onderbouw

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 en 2022 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Fontein en alle scholen van SCOT. Evaluatie heeft op school- en stichtingsniveau plaatsgevonden. In 2023 zijn er alleen tevredenheidspeilingen voor leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart. Het aantal respondenten van leerlingen was ruim voldoende in schooljaar 2022-2023 en daarmee is de score dus betrouwbaar. Het rapportcijfer voor de school is 8,4!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 en 2022 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Fontein en alle scholen van SCOT. Evaluatie heeft op school- en stichtingsniveau plaatsgevonden. In schooljaar 2021-2022 zijn de tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen opnieuw uitgezet en geëvalueerd. Het aantal respondenten ouders was onvoldoende en daarmee is de score en de uitslag minder betrouwbaar. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven