De Fontein, Christelijke basisschool

Oranjestraat 2c 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • De Fontein is onderdeel van De Brede School Westerhaar
  • Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!
  • Het culturele verleden van Westerhaar
  • Ingang leerlingen onderbouw
  • Een klaslokaal van De Fontein

Het team

Toelichting van de school

De Fontein heeft een vast personeelsbestand. De Fontein staat open voor mobiliteitsbeleid van SCOT. Er bestaat een evenwichtige verdeling in leeftijdsopbouw, specialisaties, deskundigheid en onderwijservaring. De Fontein bestaat uit twee zelfstandig functionerende locaties. In onderstaande tabellen zijn de gegevens van het totale personeelsbestand weergegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Fontein vervangt zoveel mogelijk kortdurende verlofaanvragen vanuit het eigen personeelsbestand en bij voorkeur met eigen groepsleerkrachten. Bij een langdurig verlof (zoals bijvoorbeeld zwangerschapsverlof) worden medewerkers uit de SCOT pool ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Fontein heeft de keuze gemaakt om de diversiteit aan leerlingen te plaatsen binnen de leeftijdsgroepen. In de jaargroep wordt gezorgd voor differentiatiemogelijkheden, waarbij de doorlopende individuele leerlijn uitgangspunt vormt voor het onderwijs in de groep. De klasseninrichting sluit aan bij de schoolvisie waarbij de instructietafel ingezet wordt voor verlengde en verdiepte instructie en aparte werkplekken gerealiseerd zijn. Binnen alle groepen wordt vanuit budget zware zorgmiddelen extra ondersteuning verleend om specifieke zorgarrangementen vorm te geven. Verder neemt ICT een steeds prominentere plaats in binnen het onderwijs door inzet van software en uitbreiding aantal devices.Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Fontein biedt binnen Passend Onderwijs naast basisondersteuning actief mogelijkheden voor extra ondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. De Fontein heeft de ambitie zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De kwaliteit van de organisatie en de deskundigheid van het team biedt hier expliciet mogelijkheden voor. De Fontein zoekt binnen het Samenwerkingsverband Twente Noord als individuele school ruimte om meer te bieden dan de afspraken die binnen de basisondersteuning gemaakt zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand heeft een convenant met de Gemeente Twenterand om de doorgaande lijn te waarborgen. De Fontein is actief uitvoerend in dit beleid en participeert actief in samenwerking.

Terug naar boven