De Fontein, Christelijke basisschool

Oranjestraat 2c 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • De Fontein is onderdeel van De Brede School Westerhaar
  • Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!
  • Het culturele verleden van Westerhaar
  • Ingang leerlingen onderbouw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom belangstellende bezoeker bij Vensters PO van De Fontein Oranjestraat. De Fontein staat open voor ontmoeting en kijkt graag over grenzen heen. De Fontein maakt gebruik van Vensters PO om kenbaar te maken wat de visie en het motto van de school is. Daarnaast vormt het een levendig document waarbij de opbrengsten en resultaten van het Passend Onderwijs aan de unieke en kleurrijke spetters van Westerhaar verantwoord wordt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend Onderwijs
  • Gewoon bijzonder
  • Bijzonder gewoon
  • Excellente School
  • Kwaliteitscultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fontein heeft na een stabiele periode betreffende leerlingenaantallen sinds een aantal jaren te maken met de gevolgen van krimp gezien het feit dat er binnen de regio een daling merkbaar is van geboortecijfers. Ook zijn er ouders die een andere schoolkeuze maken voor hun kind door verhuizing, verwijzing naar S(B)O of andere redenen. De Fontein hanteert geen specifiek aanmeldings- en toelatingsbeleid op de school maar staat open voor gesprek met betrekking tot diversiteit aan onderwijsvragen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Fontein werkt sinds schooljaar 2016/2017 met een continurooster, aansluitend bij de vraag van de ouders en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Fontein wil ruimte geven aan diversiteit en actief verbinden. Door met elkaar in contact te komen, elkaar te leren begrijpen en elkaar te leren accepteren kunnen er verwachtingen naar elkaar uitgesproken worden. Vanuit dit vertrouwen ontstaat verbondenheid en wordt er vanuit visie samen verantwoordelijkheid gedragen voor een positief schoolklimaat en veiligheid.

Terug naar boven