Kindcentrum De Wegwijzer

Homaat 2 9431 MK Westerbork

  • Het leerplein van de onderbouw
  • Elke maandagochtend starten we gezamenlijk met alle leerlingen in de centrale hal met de weekopening.
  • We werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect en betrokkenheid.
  • De school ligt in een groene omgeving met veel speelmogelijkheden.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina treft u voor onze school geen gegevens aan. Wij verantwoorden onze eindresultaten met behulp van de CITO middentoets van groep 8.

De onderwijsinspectie is positief over de resultaten aan het einde van de schoolperiode. De onderwijsinspectie baseert haar oordeel altijd op de laatste drie schooljaren. De resultaten van 2010, 2011 en 2012 zijn voldoende.

Bij de advisering van ouders en leerlingen naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van plaatsingswijzers. Deze zijn door onze stichting en scholen voor het VO ontwikkeld. Bij het invullen van de plaatsingswijzer maken leerkrachten gebruik van de CITO-leerlingvolggegevens van groep 6,7 en 8, maar ook van hun observaties rondom werkhouding en motivatie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van onderwijs en heeft m.b.t. het toezicht een basisarrangement.

Onze school is op 7 februari 2013 voor het laatst bezocht door de Inspectie van onderwijs. Het rapport van bevindingen vindt u onder de balk "overige rapporten" en heeft de publicatiedatum 27 maart 2013 meegekregen.

Terug naar boven