Kindcentrum De Wegwijzer

Homaat 2 9431 MK Westerbork

  • Het leerplein van de onderbouw
  • Elke maandagochtend starten we gezamenlijk met alle leerlingen in de centrale hal met de weekopening.
  • We werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect en betrokkenheid.
  • De school ligt in een groene omgeving met veel speelmogelijkheden.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina treft u voor onze school geen gegevens aan. Wij verantwoorden onze eindresultaten met behulp van de CITO middentoets van groep 8.

De onderwijsinspectie is positief over de resultaten aan het einde van de schoolperiode. De onderwijsinspectie baseert haar oordeel altijd op de laatste drie schooljaren. De resultaten van 2010, 2011 en 2012 zijn voldoende.

Bij de advisering van ouders en leerlingen naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van plaatsingswijzers. Deze zijn door onze stichting en scholen voor het VO ontwikkeld. Bij het invullen van de plaatsingswijzer maken leerkrachten gebruik van de CITO-leerlingvolggegevens van groep 6,7 en 8, maar ook van hun observaties rondom werkhouding en motivatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van onderwijs en heeft m.b.t. het toezicht een basisarrangement.

Onze school is op 7 februari 2013 voor het laatst bezocht door de Inspectie van onderwijs. Het rapport van bevindingen vindt u onder de balk "overige rapporten" en heeft de publicatiedatum 27 maart 2013 meegekregen.

Terug naar boven