Kindcentrum De Wegwijzer

Homaat 2 9431 MK Westerbork

  • Het leerplein van de onderbouw
  • Elke maandagochtend starten we gezamenlijk met alle leerlingen in de centrale hal met de weekopening.
  • We werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect en betrokkenheid.
  • De school ligt in een groene omgeving met veel speelmogelijkheden.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Wegwijzer Westerbork.

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar mogelijk en nodig heeft de school een toelichting geschreven bij de cijfers en feiten.

Natuurlijk vertellen cijfers niet alles over onze school. We nodigen u van harte uit een open dag of onze website te bezoeken (www.wegwijzer-westerbork.nl) .

Met vriendelijke groet,

Cobi Lakerveld

Pieter de Roest

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Positieve schoolcultuur (PBS)
  • Enthousiast team
  • Christelijke onderwijs
  • Maximale resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van onze school volgen onderwijs van 8.30 uur tot 14.00 uur.

De middagpauze is van 11.45 tot 12.15 uur.

We eten gezamenlijk in de klas met de leerkracht van 12.15 tot 12.30 uur.

's Morgens is er een speelpauze van 10.15 - 10.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven