IKC de Lindelaar

Homaat 2 9431 MK Westerbork

  • IKC De Lindelaar is onderdeel van MFA Groene Borg
  • Kits Primair heeft een duidelijke visie op de brede kindontwikkeling. Dat is het lifestyle programma.
  • Bij IKC De Lindelaar kunnen kinderen terecht voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs. In het IKC wordt gewerkt vanuit één visie.
  • Het schoolplein grenst aan het Padenbos. Dit zorgt voor een uitdagende en een rijke speelomgeving.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC de Lindelaar werkt met het leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Naast homogene groepen hebben we ook combinatiegroepen met maximaal twee leerjaren in één lokaal. U kunt dan denken aan een combinatiegroep 4/5 of een combinatiegroep 3/4.

Binnen onze Stichting kiezen we niet voor vakleerkrachten omdat we dan door het extra inzetten van formatie minder formatie overhouden voor het bezetten van de groepen. Dat betekent dat er meer kinderen in een groep komen en dat vinden we niet wenselijk. Wij kiezen ervoor om gemiddeld per school 23 leerlingen in een groep te plaatsen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven