IKC de Lindelaar

Homaat 2 9431 MK Westerbork

  • IKC De Lindelaar is onderdeel van MFA Groene Borg
  • Kits Primair heeft een duidelijke visie op de brede kindontwikkeling. Dat is het lifestyle programma.
  • Bij IKC De Lindelaar kunnen kinderen terecht voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs. In het IKC wordt gewerkt vanuit één visie.
  • Het schoolplein grenst aan het Padenbos. Dit zorgt voor een uitdagende en een rijke speelomgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van IKC de Lindelaar uit Westerbork. De Lindelaar is een Integraal Kind Centrum (IKC), gelegen in het centrum van Westerbork en biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC de Lindelaar is gesitueerd aan de Homaat en bevindt zich in een prachtig, kleurrijk en modern gebouw.

De school wordt gekenmerkt door zijn vriendelijke en veilige klimaat waarin een brede talentontwikkeling centraal staat.

Ons motto is: ''Gezamenlijke groei naar persoonlijke bloei".

Graag ontmoeten we u in een persoonlijk gesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitstekende resultaten
  • Talentontwikkeling
  • Tevreden leerlingen
  • Veiligheid
  • Moderne leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De regio Midden-Drenthe is een krimpgebied, hetgeen wil zeggen dat er steeds minder kinderen worden geboren. Tot 2020 wordt er een afname verwacht van 33% en dat is ook te zien aan de jaarlijkse terugloop van leerlingen op IKC de Lindelaar. De afgelopen jaren stroomden er ongeveer 50 leerlingen uit aan het eind van groep 8 en er kwamen ongeveer 25 kleuters weer bij. In de grafiek is dat goed te zien en daarom beginnen we dan ook jaarlijks met een groep minder bij de start van het schooljaar. De verwachting is dat IKC de Lindelaar zal stabiliseren op 9 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 29 augustus 2016 is de Lindelaar een integraal kindcentrum (IKC). Opvang en onderwijs zijn samengebracht onder één organisatie waardoor we binnen één gebouw onderwijs en opvang kunnen verzorgen. Naast onderwijs is peuteropvang, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en kinderopvang mogelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven