Basisschool De Zonnewijzer

Schoolstraat 5 5843 AG Westerbeek

Schoolfoto van Basisschool De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Basisschool De Zonnewijzer in Westerbeek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vertrouwd voelen
  • Verantwoordelijk voelen
  • Competent voelen
  • Goed onderwijs krijgen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het volledige schoolveiligheidsplan vindt u ook op onze website.

Terug naar boven