Openbare Basisschool Leemvoortschool

Steuterweg 2 7054 CJ Westendorp

wat betekent dat voor jou als leerling?

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Daltonschool Leemvoort. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Als u nog meer informatie over onze school wilt hebben dan kunt u natuurlijk op onze website kijken of even telefonisch contact opnemen.

We hopen u eens te mogen begroeten op onze school.

Vriendelijke groet,

Marjolein Kruk Avegaart

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Samenwerken & Zelfstandigheid
  • Vrijheid &Verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een groeiende school, wat duidelijk te zien is aan de stijgende lijn van de afgelopen drie jaren.

De school staat dan ook in de startblokken om een regiofunctie te gaan vervullen. We bewaken hierbij wel goed onze grenzen, want we vinden het belangrijk dat we de kinderen een fijne en veilige plek kunnen blijven bieden.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven