Prinses Margriet School

Dennenweg 4 8881 CJ West-Terschelling

  • Schoolfoto van Prinses Margriet School
  • Schoolfoto van Prinses Margriet School
  • Schoolfoto van Prinses Margriet School

In het kort

Toelichting van de school

OBS PRINSES MARGRIETSCHOOL: WORDEN WIE JE BENT!

Welkom op de pagina van openbare basisschool Prinses Margrietschool. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en algemene gegevens van de Prinses Margrietschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor uitgebreide informatie over de school kunt u de website van de school raadplegen op obsprinsesmargrietschoolterschelling

Openbaar Onderwijs Terschelling: obs 't Jok - obs 't Hunnighouwersgat - obs Prinses Margrietschool - VO 't Schylger Jouw                       

                                  'Samen, voor hún toekomst!'

Onze Kernwaarden zijn: plezier - geloof in eigen kunnen - jezelf kunnen zijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Worden wie je bent!
  • Plezier
  • Geloof in eigen kunnen
  • Jezelf kunnen zijn
  • vertrouwen - zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Margrietschool biedt een sfeer waarin ieder kind uniek en waardevol is. Op school moet een kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen als het kind zich veilig voelt en ervaart dat het er mag zijn met al zijn kwaliteiten. Iedereen is anders en mag anders zijn. Dit onderstrepen we met onze missie: Worden wie je bent! Inspectie zegt hierover in haar rapport: “Obs Prinses Margrietschool biedt leerlingen een breed en uitdagend leerstofaanbod waarin veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling is maar ook voldoende ruimte voor de culturele en creatieve vorming en techniek. Het aanbod is bovendien goed afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die meer zorg nodig hebben, maar ook voor de leerlingen die meer presteren/aankunnen. Zij krijgen levelwerk en kunnen deelnemen aan de plusklas."

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO De Vrije Vogels (Prokino):

BSO De Vrije Vogels is een kleinschalige locatie en biedt professionele, warme opvang in een huiselijke sfeer. Prokino maakt deel uit van de Brede School op West-Terschelling. BSO is als een kwalitatieve opvang bedoeld na afloop van de schooldag, op vrije dagen en in vakanties. Ook een flexibele vorm van opvang (seizoensgebonden) is mogelijk.

Een informatiepakket met inschrijfformulier is verkrijgbaar via de website: prokino-de-vrije-vogels

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven