Rooms Katholieke Basisschool Sint Medardus

Het Schoor 1 A 6019 EC Wessem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Medardus

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de periode november-december 2020 zijn alle ouders uitgenodigd om mee te doen aan een tevredenheid enquête over onze school. Helaas moeten wij erbij zeggen dat het aantal ingevulde enquêtes erg gering is. Om een betrouwbare opbrengst te hebben hadden wij minimaal 48 respondenten nodig en daarmee voldoet onze enquête helaas niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Ondanks dat hebben we de enquête toch geanalyseerd en met de MR besproken om te bekijken of we hier voor ons ontwikkelpunten uit kunnen halen. De waardering, uitgedrukt in een overall cijfer is een 7,2.

We hebben alle vragen en antwoorden bekeken en zijn er trots op dat ouders aangeven dat de kinderen met plezier naar school komen (cijfer 8,3) en dat zij zich veilig voelen op school (cijfer 8,2). Ook is men tevreden over het contact met de medewerkers van school (cijfer 7,5).

De vragen waar het laagst op gescoord werd hadden te maken met hoe tevreden ouders zijn over wat het kind leert op school (cijfer 6,8), in hoeverre het geleerde aansluit bij het niveau van het kind (cijfer 6,4) en de mate waarin het kind wordt uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen (cijfer 6,3) Een cijfer is slechts een cijfer en zegt ons niet veel over de gedachten en meningen die u heeft en die maken dat u een bepaalde score geeft. Om meer zicht te krijgen op de achterliggende gedachten hebben wij de ouders uitgenodigd om hierover in gesprek met ons te gaan. Dit geldt uiteraard ook voor ouders die niet hebben deelgenomen aan de enquête!

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven