Rooms Katholieke Basisschool Sint Medardus

Het Schoor 1 A 6019 EC Wessem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Medardus

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Dit is de schoolgids van basisschool Sint Medardus. Onze school is onderdeel van Stichting Wijzers in Onderwijs. Wij heten u van harte welkom op ons SchoolVenster. Neem gerust een kijkje in de schoolgids van onze school. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website (www.medardus.nl). Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons schoolgebouw en voor een informatief gesprek. Maak daarvoor een afspraak onder schooltijd, dan kunt u direct de sfeer proeven! Ons telefoonnummer is: 0475-568068. Namens het team wens ik u en uw kind(eren) een goed, fijn en succesvol schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Linda Schreurs- Hendriks, directeur Bs. St. Medardus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool St. Medardus heeft in schooljaar 2023- 2024: 5 groepen. Deze zijn als volgt samengesteld:1/2, 2/3, 4, 5/6, 7/8. Het gebouw telt 7 leslokalen, een ruimte die is ingericht als schoolbibliotheek, een handvaardigheidslokaal, een speelzaal (t.b.v. de groepen 1 en 2), een personeelskamer, een algemene keuken, een directiekamer/ spreekkamer, een ruimte die is ingericht voor de BSO, een kopieerruimte, een berging en een buitenberging. Ook bevindt zich in datzelfde gebouw (naast de basisschool) de peutergroep UkkePuk. Zij bieden een speciaal peuterprogramma en richt zich op alle kinderen van twee tot vier jaar en is daarmee een algemeen toegankelijke voorziening voor Wessem.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven