Basisschool De Schelp

Europasingel 110 1693 GV Wervershoof

  • Schoolfoto van Basisschool De Schelp
  • Elk jaar zetten de kinderen van De Schelp zich in voor meerdere goede doelen, waaronder de speelgoedbank.
  • De Schelp is een Kanjerschool. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf èn de ander leert denken.
  • Dankzij onze schooltuin leren kinderen over zaaien en planten, het belang van bodemdieren en een gezonde voeding.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Schelp maakt voor het meten van de leerling-tevredenheid sinds schooljaar 2019-2020 gebruik van de vragenlijsten van Vensters PO. Elk jaar nemen we bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 deze vragenlijsten af. 

Eventuele actiepunten die uit deze vragenlijst voortkomen, kunt u terug vinden in ons schoolontwikkelplan. Dit jaar voldoet onze school aan de gewenste betrouwbaarheid en zullen er dus geen actiepunten voortvloeien uit deze meting. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2021 hebben wij de oudervragenlijst uitgezet. De respons lag met 101 respondenten binnen het minimaal vereiste. De resultaten mogen we dan ook als betrouwbaar beschouwen. Over het algemeen blijkt een gemiddeld tot grote tevredenheid uit het onderzoek. Hier zijn dan ook geen ontwikkelpunten naar voren gekomen die we mee zullen nemen in het jaarplan voor komend schooljaar. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven