Basisschool De Schelp

Europasingel 110 1693 GV Wervershoof

  • Schoolfoto van Basisschool De Schelp
  • Elk jaar zetten de kinderen van De Schelp zich in voor meerdere goede doelen, waaronder de speelgoedbank.
  • De Schelp is een Kanjerschool. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf èn de ander leert denken.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • positieve en veilige sfeer
  • oog voor talent
  • samenwerken
  • ontwikkeling
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment kunnen wij aangeven dat het leerlingenaantal op De Schelp ongeveer gelijk blijft. Eind vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van 31 leerlingen van groep 8. Zij zijn naar diverse scholen in de omgeving gegaan. De aanmelding van nieuwe leerlingen is stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij willen u vragen terughoudend te zijn met het maken van afspraken bij bijv. tandarts of orthodontist onder schooltijd. Mocht u toch een afspraak hebben, verzoeken wij u uw kind op te halen en zelf naar de afspraak te begeleiden. De school is onder schooltijden namelijk verantwoordelijk voor de leerlingen. Wij willen leerlingen daarom niet alleen naar een afspraak laten gaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het protocol kindermishandeling is een verouderd stuk. Er wordt door SKO West-Friesland gewerkt aan een nieuw beleidsstuk Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Dit jaar hebben wij het schoolveiligheidsplan volledig vernieuwd. Het Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt hier onderdeel van. Daarnaast is het anti pestprotocol en het sociaal veiligheidsplan herschreven. Deze zijn terug te vinden op de schoolpagina van Scholen op de Kaart en op de website van de Schelp. 

Terug naar boven