Basisschool Gerardus Majella

Sportlaan 12 1693 CZ Wervershoof

  • Kinderen leren lezen is één van de belangrijkste doelen van ons onderwijs. We geven regelmatig boekpromoties in de klas en in de school
  • In groep 1/2 staat het verwonderen en ontdekken centraal. Spelenderwijs leren de kleuters de wereld om zich heen begrijpen.
  • Leren doe je zeker niet alleen aan een tafel met een boek, maar ook zeker in spel en oefeningen. Buiten woorden schrijven met stoepkrijt
  • Schoolfoto van Basisschool Gerardus Majella
  • Schoolfoto van Basisschool Gerardus Majella

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Gerardus Majella. Wij zijn een actieve en betrokken dorpsschool in Onderdijk, aan de rand van het IJsselmeer. 

De gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Wanneer u, na het bekijken van dit venster, nog vragen heeft dan horen wij dat graag. Schroom niet en neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Kind centraal
  • Betekenisvol en uitdagend
  • Samen
  • Kwaliteiten benutten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een actieve en betrokken dorpsschool aan de buitenkant van het dorp Onderdijk, aan de rand van het IJsselmeer.
Op dit moment bieden wij onderwijs aan ca. 115 leerlingen, verdeeld over 6 combinatiegroepen. Wij kiezen dit jaar bewust voor kleine groepen om zo genoeg aandacht te hebben voor verschillen tussen diverse leerlingen en voldoende aandacht te hebben voor de didactische ontwikkelingen door achterstanden ivm Corona 
Op onze school zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij werken vanuit een katholieke grondslag, waarbij uitgangspunten als respect, vertrouwen in de toekomst, vergeving schenken en de bereidheid om te delen en je in te zetten voor de gemeenschap leidend zijn voor ons onderwijs. 

U kunt uw kind aanmelden in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind 4 wordt. Hiertoe kunt u contact opnemen met de directie. Vanaf de dag dat een kleuter 4 jaar wordt, mag hij/zij naar school. In de maand daarvoor vindt een intakegesprek plaats. De betreffende groepsleerkracht neemt voor die tijd contact met u op. Kinderen die 4 jaar worden mogen daarvoor 2 ochtenden komen 'oefenen'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Berend Botje en Smallsteps Kidskasteel organiseert de opvang buiten schooltijd en tijdens vrije dagen/vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school zorgen wij er voor dat de privacy van onze leerlingen en medewerkers zijn beschermd.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons daar ook toe. In het bijgevoegde document onder aan de pagina kunt u lezen hoe wij de informatie over onze leerlingen en medewerkers beschermen.

Terug naar boven