Jozefschool

Diepstraat 4 4884 AB Wernhout

Ons schoolgebouw is gebouwd in 2001 in de kern van Wernhout.

In het kort

Toelichting van de school

De Jozefschool is een gezellige dorpsschool in Wernhout. De school telt 168  leerlingen die verdeeld zijn over 7 groepen. De Jozefschool biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving.

De speerpunten van de Jozefschool zijn:

  • Effectieve directe instructie
  • Zelfstandigheidsbevordering van het kind
  • Uitgaan van niveauverschillen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school waarbij respect, belangstelling, veiligheid en acceptatie een grote rol spelen. Heeft u na het bezoeken van scholen op de kaart vragen over de school dan kunt u terecht op: www.jozef-wernhout.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Eigentijdse methoden
  • Eexplicitie Directe Instructie
  • Werken op meerdere niveau's
  • Veilig klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die deJozefschool bezoeken komen uit Wernhout of uit de het buitengebied van Wernhout. Sinds enkele jaren zien we een lichte daling in het leerlingaantal. Naast het feit dat dit een landelijke tendens is, is de daling mede te wijten aan het feit dat er al zo'n 15 jaren geen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Inmiddels is er gestart met een nieuwbouwplan in Wernhout.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven