Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Tutor lezen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 heeft een vernieuwde tevredenheidsenquête onder de leerlingen plaats gevonden.

Tegelijkertijd hebben de ouders en teamleden hier ook aan deelgenomen. Onze school is door de leerlingen gewaardeerd met een gemiddelde van 8,6.

Wij zijn t.a.v. onze vorige meting (2018) gegroeid en onze ontwikkeling is duidelijk zichtbaar. Enkele uitblinkers zijn:  de kinderen zijn tevreden over de school, voelen zich veilig, en zijn tevreden over de lessen.

Zij zijn blij dat er een leerlingenraad is en dat er steeds meer digitaal wordt verwerkt.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 heeft een vernieuwde tevredenheidsenquête onder de ouders plaats gevonden. Tegelijkertijd hebben de teamleden en kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hier ook aan deelgenomen. Onze school gewaardeerd met een gemiddelde van 7,6 en door de leerlingen met een 8,6. Wij zijn t.a.v. onze vorige meting (2018) gegroeid en onze ontwikkeling is duidelijk zichtbaar.

Enkele uitblinkers zijn:

  • alle doelgroepen geven onze school een hoger rapportcijfer dan in 2018.
  • leerlingen gaan graag naar school en zijn tevreden over de lessen.
  • ouders zijn positief over de veiligheid en over wat kinderen leren op school.
  • medewerkers zijn tevreden over het werkklimaat en de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing.

Wij hebben de analyse teruggebracht naar een tweetal thema’s. De betreffende thema’s zijn:

  • medewerkers willen blijven werken aan een betere aansluiting van de lesstof bij het niveau en de behoeften van de leerlingen. Het hebben van hoge verwachtingen past daarbij.
  • ouders missen door het thuisonderwijs het contact met de leerkrachten. Wij blijven uitdragen dat ze welkom zijn en dat er altijd een gesprek mogelijk is.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven