Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Tutor lezen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Delteykschool. Onze school is een katholieke school en staat open voor iedereen die zich bij ons thuis voelt. Wij maken dit duidelijk in de sfeer die wij met elkaar creëren, in de ruimte die wij elkaar bieden en in het respect dat wij hebben voor ieders mening. Op de Delteykschool geloven wij in de mogelijkheden van alle kinderen. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de klas en in de school. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Het leren ‘zelfstandig werken’ neemt een zeer belangrijke plaats in. We willen de kinderen veiligheid bieden, maar we proberen ze ook zoveel mogelijk op te voeden tot verantwoordelijke, weerbare, zelfredzame mensen.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf.Wilt u meer weten van onze school? Bekijk de website: www.delteyk.nl , of maak een afspraak voor een rondleiding (0343-551295).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Verbinding
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen verdere toelichting op dit onderdeel.

Terug naar boven