OBS Sigmond

H.J.Roubosstraat 5 4251 BZ Werkendam

  • Schoolfoto van OBS Sigmond
  • Schoolfoto van OBS Sigmond
  • Schoolfoto van OBS Sigmond
  • Schoolfoto van OBS Sigmond
  • Schoolfoto van OBS Sigmond

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs Sigmond in Werkendam !

Wie zijn wij?

Wij zijn de openbare school in Werkendam; onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA). Kernwoorden: Iedereen is welkom; Kanjerschool (normaal omgaan met elkaar/pesten wordt niet geaccepteerd); Beweegwijs (pauzetijd is ook actieve leer- en beweegtijd, kinderen leren weer spelen en bewegen; vakleerkrachten geven gymlessen); op weg naar bouwonderwijs/gepersonaliseerd onderwijs (wij willen goed/eigentijds/echt passend onderwijs geven).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar: iedereen is welkom
  • Kanjertraining
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Kleinschalig
  • Coöperatief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven