Alberoschool CBS De Hoeksteen

Bierweg 1 A 4424 EL Wemeldinge

  • Schoolplein onderbouw
  • Schooltuin onderbouw
  • Schoolplein bovenbouw

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze en de resultaten van CBS de Hoeksteen in Wemeldinge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de werkwijze, de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

C.B.S. de Hoeksteen heeft als missie : Kindgericht onderwijs verzorgd door betrokken, enthousiaste en inspirerende professionals die kinderen laten groeien en bloeien in een lerende en gezonde gemeenschap, de kinderopvang en de school.

We realiseren deze missie door een werkwijze met units. De unit onderbouw met leerlingen van 4 tot 6 jaar, de middenbouw voor leerlingen van 6 tot 8 jaar en de unit bovenbouw met leerlingen van 9 tot 12 jaar. We werken ontwikkelingsgericht en hebben de focus op groei van ieder kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Vertrouwen
  • Kwaliteit
  • Samen
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Hoeksteen is een dorpsschool voor onderwijs en opvang met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. De uitdagende leeromgeving bestaat uit een aantrekkelijk gebouw met leerpleinen en uitdagende materialen, een groen plein en een dorp met strand, zee, haven, bibliotheek en bedrijven voor levensecht leren. 

Door de werkwijze met units, de unit onderbouw, middenbouw en de unit bovenbouw, is er steeds de mogelijkheid om flexibele instructiegroepen samen te stellen. Voor leerlingen die meer aan kunnen wordt deze mogelijkheid geboden en leerlingen die een stapje terug moeten kunnen ook aansluiten bij een passend niveau. Er is veel ruimte voor individuele aandacht en de kinderen leren hoe ze effectief kunnen samenwerken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met onze partner Prokino werken we aan de ontwikkeling richting Kindcentrum De Hoeksteen.

De kinderen kunnen als tweejarige starten bij 'Juultje De Hoeksteen' om op vierjarige leeftijd de overstap naar het basisonderwijs in Wemeldinge te maken. De pedagogisch medewerkers van Prokino zijn onderdeel van ons team, waardoor een goede doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar te realiseren is.

Op vierjarige leeftijd maken de ouders de keuze voor een school voor basisonderwijs.  

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een veiligheidsplan, een pestprotocol (KIVA), een recente RI&E, protocol agressie geweld en seksuele intimidatie, een protocol sociale media en een gedragscode. Deze zijn op te vragen ter inzage.

Werk, foto's en filmpjes van de kinderen kunnen gedeeld worden via de website of sociale media. Ouders kunnen hun bezwaren hiertegen aangeven. Aan het begin van ieder schooljaar zorgt de school ook voor een vragenlijst hierover, die alle ouders ontvangen.  

Terug naar boven