Openbare basisschool Dijkzicht

Kerklaan 22 A 8196 KW Welsum

Schoolfoto van Openbare basisschool Dijkzicht

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bent u geïnteresseerd in onze school?

Wij zijn te alle tijden bereid u rond te leiden in de school.

Bel gerust voor een afspraak.

U bent van harte welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
27
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven