Catharinaschool

Catharinastraat 47 5856 AS Wellerlooi

Schoolfoto van Catharinaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

100% van de leerlingen hebben het leerlingentevredenheidsonderzoek ingevuld. Hiermee voldoet het onderzoek aan de vereiste betrouwbaarheid. De leerlingen van de leerjaren 6, 7 en 8 worden meegenomen voor de leerlingtevredenheid. 

Het onderzoek zal geanalyseerd worden en met leerlingen en team worden besproken. Vanuit deze analyse worden speerpunten geformuleerd. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan optimalisering van de items.  

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

50% van de ouders hebben het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Hiermee voldoet het onderzoek NIET aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.

Het onderzoek zal geanalyseerd worden en samen met betrokken geledingen worden geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden speerpunten geformuleerd. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan optimalisering van de items.  

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven