Catharinaschool

Catharinastraat 47 5856 AS Wellerlooi

Schoolfoto van Catharinaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Catharinaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en in grote lijnen de werkwijze van school.

Natuurlijk bent u van harte welkom om de school te bezoeken om zo een totaalbeeld van de school te krijgen en uw eventuele vragen te stellen. Zij zullen u graag ontvangen en rondleiden door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap
  • professionalisering
  • onderwijs op maat
  • ouderbetrokkenheid
  • in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben de basisscholen te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, met als hoofdoorzaak de zogenaamde demografische krimp (ontgroening en vergrijzing). We verwachten dat we de grootste krimp achter de rug hebben. Voor de Catharinaschool lijkt dit wel het geval te zijn. Gezien de prognose voor de aankomende jaren blijft het leerlingenaantal op de teldatum van 1 oktober zo rond de 70  leerlingen zitten, of zelfs hoger. Een goed teken. Immers het behoud van een school in een dorp, draagt als voorziening bij aan het behoud van een goede leefbaarheid.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijden van gymrooster etc. staan vermeld in het Jaarboekje

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven