Catharinaschool

Catharinastraat 47 5856 AS Wellerlooi

Schoolfoto van Catharinaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Catharinaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en in grote lijnen de werkwijze van school.

Natuurlijk bent u van harte welkom om de school te bezoeken om zo een totaalbeeld van de school te krijgen en uw eventuele vragen te stellen. Zij zullen u graag ontvangen en rondleiden door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • samenwerken
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben de basisscholen te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, met als hoofdoorzaak de zogenaamde demografische krimp (ontgroening en vergrijzing). De grootste krimp lijkt achter de rug.

Echter heeft de Catharinaschool een groei doorgemaakt. Door nieuwbouw en instroom van inwoners buitenaf heeft de school mee kunnen liften op de groei van het inwoneraantal in Wellerlooi. 

Gezien de prognose voor de aankomende jaren blijft het leerlingenaantal op de teldatum van 1 februari zo rond de 80 leerlingen zitten, of zelfs hoger. Een goed teken. Immers het behoud van een school in een dorp, draagt als voorziening bij aan het behoud van een goede leefbaarheid.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijden van gymrooster etc. staan vermeld in het Jaarboekje

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Anti-Pestprotocol is in het schooljaar 2021 2022 vastgesteld en zal na instemming van betrokkenen geplaatst worden in Vensters PO.

Het Cluster had zich in 2021 2022 actief bezig gehouden met Social Emotioneel Leren (SEL) en Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO). Hierbij werd het Cluster ondersteund en begeleid  door de GGD op het thema Welbevinden. Hiermee hebben we het Themacertificaat Gezonde relaties en seksualiteit, behaald en daarmee tonen we aan op dit vlak nadrukkelijk met de leerlingen én de ouders aan de sociaal-emotionele omgeving in de dagelijkse praktijk te werken.  

Terug naar boven