Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

100% van de leerlingen hebben het leerlingentevredenheidsonderzoek ingevuld. Hiermee voldoet het onderzoek aan de vereiste betrouwbaarheid. De leerlingen van de leerjaren 6, 7 en 8 worden meegenomen voor de leerlingtevredenheid. 

Het onderzoek zal geanalyseerd worden en met leerlingenraad en team worden besproken. Vanuit deze analyse worden speerpunten geformuleerd. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan optimalisering van de items.  

Tevredenheid
7,9

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

36% van de ouders hebben het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Hiermee voldoet het onderzoek NIET aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.

Het onderzoek zal geanalyseerd worden en samen met betrokken geledingen worden geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden speerpunten geformuleerd. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan optimalisering van de items.  

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven