Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Vitusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en in grote lijnen de werkwijze van school.

Natuurlijk bent u van harte welkom om de school te bezoeken om zo een totaalbeeld van de school te krijgen en uw eventuele vragen te stellen. Zij zullen u graag ontvangen en rondleiden door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • samenwerken
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al enkele jaren heeft de school te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, met als hoofdoorzaak de zogenaamde demografische krimp (ontgroening en vergrijzing). In 2007 bezochten 260 leerlingen onze school. Vanaf dat moment zien we een gestage terugloop van het aantal leerlingen naar 152 in 2021 -2022. We verwachten dat we de grootste krimp achter de rug hebben. Deze leerlingenaantallen zijn van de teldatum 1 oktober. Na 1 oktober stromen nog 4 jarige leerlingen in en wordt het leerlingenaantal na 1 oktober hoger. De prognose laat zien dat de aankomende jaren het leerlingenaantal stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven