School met de Bijbel Wekerom

Dorpsplein 8 6733 AV Wekerom

 • Schoolfoto van School met de Bijbel Wekerom
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Wekerom
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Wekerom
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Wekerom
 • Schoolfoto van School met de Bijbel Wekerom

In het kort

Toelichting van de school


Onze school

De School met de Bijbel is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Al sinds 1923 een school voor het hele dorp, met een duidelijke identiteitsprofiel.

Sinds 1971 maakt de school deel uit van een vereniging die uitgaat van de Hervormde Gemeente en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Aanvankelijk had de vereniging twee scholen: de Johannes Bogerman en de Johannes Calvijnschool. In 2004 fuseerden beide scholen tot de School met de Bijbel.

Veelkleurig

Sinds 2011 is de school ondergebracht in een modern gebouw in het hart van het dorp. De kleuren in het logo, groen, blauw en oranje, symboliseren de groene omgeving: de plek aan de waterkant en de kleuren van het schoolgebouw. Ze laten ook iets zien van de veelkleurigheid van onze schoolbevolking: we willen een vertrouwde plek zijn voor alle inwoners van het dorp en de omgeving.

Als u goed kijkt naar de witte lijnen in ons logo, ziet u daar een kind. We dragen de leerlingen in onze handen en het mag zich veilig en geborgen weten op onze school. Een dieper liggende laag is te vinden in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 4 vers 16a: 'Zie ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd.' Als je zó, onuitwisbaar, in Gods hand staat gekerfd, dan ben je gelukkig, veilig en geborgen. De school mag zo een richtingwijzer zijn.

Ons onderwijs

 • christelijke, reformatorisch onderwijs
 • open toelatingsbeleid
 • eigentijds onderwijs in een modern gebouw
 • actuele lesmethoden
 • aansluiting voorschool op basisschool
 • onderwijs op maat
 • Engels van groep 1 tot en met groep 8
 • focus op basisvaardigheden
 • betrokken ouders, enthousiast team
 • uitgebreide spel-o-theek en mediatheek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven