Brede School Kors Breijer

Papelaan 122 A 1382 RP Weesp

  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 hebben onze kinderen uit de groepen 5, 6 en 7/8 de vragenlijsten ingevuld. Van onze school Kors Breijer hebben in totaal 160 kinderen de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 78 kinderen uit groep 5 en groep 6 en van 83 kinderen uit de groepen 7/8. De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcij-fer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school gevenis 8.1. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.5! De waardering van de leerlingen voor onze schoolis daarmee 'goed'.

Uit deze enquête blijkt dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat vinden we het belangrijkste:

Van de kinderen van onze school vindt 86% het'leuk' of 'heel leuk' op school

Van de kinderen van onze school voelt 82% zich'veilg' tot 'heel veilig' op school. 

Van de kinderen van onze school wordt 92% 'bijna nooit' (19%) of 'helemaal' nooit (73%) gepest op school

De kinderen waarderen "hun groep" met het rapportcijfer 7.9!

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 is onder alle ouders van Brede Basisschool Kors Breijer de oudertevredenheidsenquête uitgezet. In heel Nederland hebben in totaal 270132 ouders en verzorgers bij circa 3308 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep.Van onze school hebben 135 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld over 85 kinderen in de bovenbouw en over 81 kinderen in de onderbouw (24 ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit). Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren.De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 8.1. Ontzettend trots zijn wij op deze beoordeling en we waarderen het enorm dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om deze enquête in te vullen!
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven