Brede School Kors Breijer

Papelaan 122 A 1382 RP Weesp

  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer
  • Schoolfoto van Brede School Kors Breijer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Brede school Kors Breijer.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze brede school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Een deel van de informatie is beschikbaar en wordt binnenkort aangevuld. 

Met hartelijke groet,

Esther Verburg, directeur Brede school Kors Breijer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • respect
  • duurzaamheid
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Brede school Kors Breijer telt op 1 oktober 2013 335 leerlingen en toont daarmee een lichte groei. Naar verwachting zal deze groei doorzetten de komende jaren. Het nieuwe moderne brede school gebouw en de samenwerking met KMN Kind en Co en Versa Welzijn in de voorschoolse educatie, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de invulling van naschoolse activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven