Van der Muelen- Vastwijkschool

Singel 4 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te weten wat de leerlingen van onze school vinden. In het schooljaar 2021 - 2022 is een leerlingtevredenheidspeiling gedaan. Het eindoordeel van de leerlingpeiling is 'zeer goed'!
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te weten wat ouders van onze school vinden. In het schooljaar 2021 - 2022 is een oudertevredenheidspeiling gedaan. 

Het eindoordeel van de ouderpeiling is 'zeer tevreden'!

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven