Openbare Basisschool De Triangel

Singel 6 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u informatie zoekt over onze school. U krijgt hier inzicht in onze gegevens en resultaten. 

Onze school vormt de samenleving in het klein. Het is een afspiegeling van de samenleving. Wij bieden onderwijs met aandacht en waardering voor allerlei opvattingen en geloofsrichtingen. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening en overtuiging. Onze school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Wij gaan uit van 'niet apart, maar samen naar school'.

Wilt u sfeer komen proeven, neem dan contact met ons op. U kunt een afspraak maken: 0294-413509.

Team de Triangel. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed pedagogisch klimaat
  • zelfstandig werken
  • duidelijke structuur
  • uitgaan van verschillen
  • leren van kunst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel heeft een stabiel aantal leerlingen.  Binnen Weesp hebben de scholen een gezamenlijk aannamebeleid voor het aannemen van vierjarige kinderen.  Jaarlijks geeft de Triangel op hoeveel nieuwe kleuters er geplaatst kunnen worden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven