Montessorischool Weert

Wiekendreef 101 6003 BV Weert

  • Je kunt werken aan je tafel of op een kleedje.
Dit kan in de klas of in de uitwerkruimte. Zo creëren we optimale mogelijkheden om te werken.
  • Samenwerken met elkaar kun je leren. Dit kan je nieuwe ideeën en inzichten geven. Kinderen vragen ook hulp aan elkaar.
  • Werken aan je motorische ontwikkeling door een pop te wassen met zeep en water en deze vervolgens af te drogen en aan te kleden.
  • Elke leerling heeft elke dag weer zin om iets te leren. De leerkrachten en de omgeving dagen hen hierin uit. Er is altijd iets te ontdekken.
  • We zitten met drie leeftijdsjaren bij elkaar in een groep. Onderbouw 3-6 jarigen, middenbouw 6-9 jarigen en bovenbouw 9-12 jarigen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een leerkracht wordt ook wel eens ziek, heeft een cursus of is om een andere reden niet aanwezig. Door zorgvuldig personeelsbeleid kan lesuitval worden voorkomen. We doen altijd ons uiterste best invalkrachten op te roepen, zodat de lessen kunnen doorgaan. Soms zijn we genoodzaakt om de leerlingen over andere groepen te verdelen. Alleen wanneer het onmogelijk blijkt om kinderen op school op te vangen, bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie, zullen wij kinderen thuis laten blijven. Dit is tot op heden echter nog nooit gebeurd.

Binnen onze stichting is er daarnaast voor gekozen om extra personeel in te zetten. Zij werken met kleine groepjes kinderen, maar zullen bij ziekte voor de groep gezet worden. Dit zijn bekende gezichten binnen de school die bekend zijn met onze visie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op een Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in bouwen, heterogene groepen. In de onderbouw zitten de kinderen van vier tot en met zes jaar (groep 0, 1 en 2). De middenbouw wordt gevormd door kinderen van zes tot en met negen jaar (groep 3, 4 en 5). In de bovenbouw tenslotte, zijn er kinderen van negen tot en met twaalf jaar (groep 6, 7 en 8).

Combinatieklassen zijn er niet uit noodzaak maar uit principe. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de oudere kinderen werken. Dit motiveert hen om moeilijker werk te kiezen. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Op deze manier kunnen ze de geleerde kennis en vaardigheden toepassen door deze uit te leggen aan een ander kind. Het helpen is geen bijzonderheid maar heel vanzelfsprekend en een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij onze kinderen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben diverse specialisten op specifieke gebieden in huis, denk hierbij aan een pedagoog, gedragsspecialist, specialist taal, rekenen en lezen en een autismespecialist. Deze expertises wordt ingezet wanneer hier behoefte aan is vanuit hulpvragen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven