Onderwijsexpertise de Wijnberg SO - VSO

Beatrixlaan 3C 6006 AH Weert

Schoolfoto van Onderwijsexpertise de Wijnberg SO - VSO

Het team

Toelichting van de school

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het totale personeelsbestand van Onderwijsstichting de Wijnberg SO / VSO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij functioneren als eigen risicodrager en vangen de afwezigheid van medewerkers zoveel mogelijk binnen het team op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren/minuten zijn richtlijnen. Er kan beredeneerd van afgeweken worden.

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

  • Bovenstaande uren/minuten zijn richtlijnen. Er kan beredeneerd van afgeweken worden.
  • Voor de richtlijnen onderwijstijden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)  zie schoolgids VSO Venlo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die meestal in behandeling zijn bij onze directe zorgpartner de Mutsaersstichting. Onze leerlingen maken in een geïntegreerd traject van onderwijs & zorg -zorg & onderwijs een levensreis, op weg naar een weloverwogen doel. Centraal staat het kind of de jongere, de ouder(s)/verzorger(s), broers en zussen, vriendjes, medeleerlingen. We steken maximaal in op passend onderwijs voor elke leerling. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, waarbij het ontwikkelingsperspectief(plan) centraal staat. Het kind of de jongere leert om te leven met zijn/haar beperkingen, waarbij aandacht is voor eigen talenten en mogelijkheden, het creëren van een krachtige leer- en leefomgeving en goede leeropbrengsten. Hierbij streven we naar uitstroom naar een zo regulier mogelijke onderwijsvorm. Met andere woorden: de leerling leert om het zelf te doen!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven