Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Anjelierstraat 9 6002 TP Weert

Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

In het kort

Toelichting van de school

De Odaschool vindt u in twee gebouwen in de wijk Boshoven op loopafstand van elkaar. De jongere kinderen (cluster 1 t/m 4) spelen en werken op de locatie Anjelierstraat. De bovenbouw (cluster 5 t/ m 8) leert leren op de locatie Annendaal. Met de Peuteropvang en de Buitenschoolse Opvang (Humankind) vormen we een brede school.

In dit Vensters PO wordt een beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden en onze opbrengsten.

U bent van harte welkom voor een verdere kennismaking en om de bijzondere sfeer waarin wij samenwerken met kinderen en ouders te proeven. Maak gerust een afspraak.

Directie Odaschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Zelfstandig
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door lagere geboortecijfers daalt het aantal leerlingen licht. Onze leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. De onderbouw (groep 1 t/m 4) op de locatie Anjelierstraat telt 7 groepen, de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is verdeeld in 8 groepen. Gemiddeld zitten er in een groep 25 leerlingen. Op deze manier is de school voor ouders en kinderen overzichtelijk. Dat geeft een veilig gevoel.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Humankind. POV De Rakkertjes (voorheen de peuterspeelzaal), BSO Bubbels en BSO Atlantis zijn gevestigd op locatie Anjelierstraat. Odaschool en Humankind vormen samen de Brede School. Tussen 7.30 uur en 18.30 uur wordt een aantrekkelijk programma aangeboden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven