Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Anjelierstraat 9 6002 TP Weert

  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

In het kort

Toelichting van de school

Samen sterk voor kinderen! Onder dit motto werken de twee onderwijsorganisaties en de kinderopvang in Boshoven samen. De Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Humankind Kinderopvang en –ontwikkeling vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven. Onder de naam 3hoven werken we sinds schooljaar 2021-2022 in drie ontwikkelingsdomeinen waar we brede arrangementen van opvang en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Op deze manier kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen door expertises, krachten, materialen en middelen te bundelen. De organisaties blijven ieder nog apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals intern begeleider, onderwijsassistent, leraarondersteuner, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator. In de toekomst zullen deze 3 instanties gehuisvest worden in een nieuw, multifunctioneel gebouw. Samen met personeel, ouders en belanghebbenden wordt vanuit een gezamenlijke missie en visie door de betrokken partners gewerkt aan een passend en dekkend aanbod op het gebied van onderwijs en opvang voor kinderen uit Boshoven en omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Zelfstandig
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over drie locaties. De onderbouw (groep 1-2) op de locatie Meidoornstraat, de middenbouw (groep 3-4-5) op de locatie Anjelierstraat, en de bovenbouw (groep 6-7-8) op de locatie Annendaal. Voor onderbouwgroepen is de norm gemiddeld 24 kinderen; voor de bovenbouwgroepen bedraagt deze gemiddeld 28 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verkeersveiligheid
Zorgt u er ook voor dat onze kinderen in dit nieuwe schooljaar weer veilig op weg kunnen gaan naar school? Te voet of met de fiets naar school komen voorkomt veel gevaarlijke situaties. Moet u uw kind toch met de auto brengen, hou er dan rekening mee dat het gebouw midden in de woonwijk staat en er weinig ruimte is. Zet uw auto alleen op de gemarkeerde parkeerplaatsen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige situatie rondom onze school.

Een ongelukje
Ondanks alle zorg kunnen wij niet voorkomen dat uw kind wel eens een ongelukje kan overkomen. Gelukkig blijft het vaak bij een schaafwond of een blauwe plek. Een heel enkele keer is een pleister niet voldoende. Mocht tijdens schooltijd medische zorg voor uw kind nodig zijn, dan proberen wij u altijd te bereiken. Geef iedere verandering altijd meteen door aan school! Zeker in deze tijd van regelmatig wisselende mobiele nummers. Op elke locatie zijn voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig.

Terug naar boven