IKC Leuken

Middelstestraat 77 6004 BH Weert

  • Ons IKC werkt op basis van vier Kernwaarden. De eerste is opbrengstgericht: Haal het beste uit jezelf!
  • Onze tweede kernwaarde is: verantwoordelijkheid. Ieder draagt zijn of haar steentje bij.
  • Onze derde kernwaarde is: samenwerking. Samen ben je sterk!
  • Onze vierde kernwaarde is: plezier. Kinderen moeten goed in hun vel zitten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • Voor kinderen die meer aan kunnen is binnen onze stichting een meerschoolse plusklas aanwezig.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van IKC Leuken,

IKC Leuken is een integraal kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in de wijk Leuken in Weert.

In ons kindcentrum ontmoeten opvang en onderwijs elkaar. We bieden opvang aan voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, evenals voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van ons IKC. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van onderwijs en van het IKC zelf.

Wilt u meer weten over ons IKC, bezoek dan onze website op www.ikc-leuken.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@ikc-leuken.nl of telefonisch via het nummer 0495-534143.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Opbrengstgericht
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen ons IKC zien we dat het leerlingenaantal al enkele jaren op rij in de lift zit. De wijk Leuken is de afgelopen jaren uitgebreid met de wijk Vrouwenhof. Daarnaast zien we dat de wijk Leuken zelf ook aan het verjongen is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
451
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een van onze vier kernwaarden is "Plezier". Plezier in het naar school gaan is een basisvoorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. De leeromgeving en aanpassingen aan de belevingswereld van het kind zorgt ervoor dat er een goed pedagogisch en veilig klimaat wordt ontwikkeld. Hierbij is het van belang dat ouders, leerkrachten en kinderen inspraak hebben. Wij geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen zich op zijn plek voelt. Met behulp van deze pagina in ons schoolvenster maken we u inzichtelijk op welke wijze we hier vorm aan geven.

Terug naar boven