Basisschool de Kameleon

Mariënhagelaan 2 6001 TP Weert

  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hier vindt u de meest recente leerlingtevredenheidspeiling (2021)

De enquête is ingevuld door de kinderen uit groep 6, 7 en 8. In totaal hebben 28 kinderen de lijst ingevuld. We zijn trots op de eerlijke kijk op school door onze kinderen.

De uitkomsten worden gedeeld met de ouders en besproken in het team. Vooral met de leerlingenraad wordt besproken wat goed gaat en wat beter kan, om er vervolgens acties aan te verbinden.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u de meest recente oudertevredenheidspeiling (2020).

De enquête heeft een responspercentage van 46%. Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is minder dan 95%. De uitslag dient derhalve met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. 

De uitkomsten worden gedeeld met de ouders en besproken in het team, de medezeggenschapsraad en het ouderpanel. Er wordt besproken wat goed gaat en wat beter kan om er vervolgens acties aan te verbinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven