Basisschool de Kameleon

Mariënhagelaan 2 6001 TP Weert

  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het 'bs. de Kameleon schoolvenster',

Op onze kleinschalige school kennen we iedereen. Ze staat midden in de wijk dus midden in het leven. We bruisen, zijn multicultureel en gericht op de toekomst. We leren vanzelfsprekend over taal en rekenen, maar zéker ook over samenwerken, zorgen voor jezelf en elkaar, muziek en wereldse zaken. Al onderzoekend leren we dat er nog zó veel meer te ontdekken is... wat een interessante wereld! 

Wij ontmoeten u graag! 

Meer informatie vindt u op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Avontuur
  • Persoonlijk leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige school en dat biedt kansen! De gemiddelde groepsgrootte van twintig kinderen zorgt ervoor dat de leerkrachten veel individuele aandacht voor de kinderen hebben. Doordat deze aandacht voor elkaar ingegeven wordt vanuit onze Gouden Afspraken worden er stevige relaties gecreëerd. Dit zorgt voor een sterk fundament waar vanuit er gedegen en gericht gewerkt wordt aan opbrengsten. Hierbij wordt het aanbod zo passend mogelijk afgestemd op het persoonlijke ontwikkelingsproces van eenieder.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zien dat alles met elkaar in verbinding staat. Kinderen met zichzelf, met andere mensen, dieren en met de wereld om hen heen. Daarom hebben we deze onderdelen samengevat in drie Gouden Afspraken: zorg jezelf, zorg voor elkaar en zorg voor je omgeving. Zij vormen het fundament onder alles wat we doen op onze school.

Terug naar boven