Basisschool Aan de Bron

Maaslandlaan 1 6004 GC Weert

Wie ben ik, wie zijn wij in onze klas en samen zijn we onze school.

Het team

Toelichting van de school

Basisschool Aan de Bron heeft een enthousiast team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Wij stellen ze graag aan u voor:

 • Groep 1-2A: mevr. Ashley Verkoelen, werkdagen ma t/m vr
 • Groep 1-2B: mevr. Els Verwijlen, werkdagen ....... en mevr. Janet van Rooij, werkdagen ......
 • Groep 1-2C: mevr. Jamirte Vreijsen, werkdagen ... en mevr. Janet van Rooij, werkdagen ......
 • Groep 3: mevr. Sandra Arkesteijn, werkdagen ... en mevr. Anouk Kuppens, werkdagen ... en ............................
 • Groep 4: mevr. Annemarie Timmerman, werkdagen ... en mevr. Petra Peeters, werkdagen ... en mevr. Anouk Verbaal (leerkrachtondersteuner), werkdagen ...
 • Groep 5: mevr. Petra Laenen, werkdagen ... en dhr. Joost Gabriëls, werkdagen ...
 • Groep 6: mevr. Heleen van den Hoeven, werkdagen ... en dhr. Alex Weghs, werkdagen ...
 • Groep 7: mevr. Femke Timmersmans, werkdagen ma t/m vr en mevr. Karlijn Jacobs, werkdagen ...
 • Groep 8: mevr. Miriam Jansen, werkdagen ... en mevr. Lilian Looijmans, werkdagen ... en dhr. Sander Caris, werkdagen ...
 • Schakelklas: mevr. Nicole Tulkens, werkdagen ... en ......................
 • Taalklas: mevr. Linda Schreurs, werkdagen ... en mevr. Danny Moonen, werkdagen ...
 • Syntheseklas: mevr. Dymphie Brouwers, werkdagen ... en mevr. Friedi ...............
 • Intern begeleider onderbouw: mevr. Reina Janssen, werkdagen ...
 • Intern begeleider bovenbouw: mevr. Henriëtte Berkvens, werkdagen ...
 • Administratief medewerkster: mevr. Karin Boelaars, werkdagen ma t/m vr tot 12.30 uur
 • Kindercoach: mevr. Karin Pulles, werkdagen ...
 • Ambulante begeleiding: mevr. Annemiek van Melick, werkdagen ...
 • Conciërge: ......................, werkdagen ...
 • Interieurverzorgster: mevr. Annie Scheffers

Op basisschool Aan de Bron is lichamelijke beweging een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Om kwalitatief goed bewegingsonderwijs te kunnen bieden, is er gekozen voor een vakleerkracht gym. Deze gediplomeerde vakleerkracht geeft de leerlingen verantwoorde bewegingslessen van minimaal 1 uur tot maximaal 90 minuten per week. Ook in de kleutergroepen worden de gymlessen verzorgd door de vakleerkracht. Deze les duurt 45 minuten per week. De leerkrachten van groep 1-2 zijn hierbij aanwezig om de gymles zelf nogmaals te verzorgen aan de kleuters. De bewegingslessen worden verzorgd door mevr. Chantal Hakkel.

Voor muziekles maken wij gebruik van een gediplomeerde vakleerkracht muziek. Alle groepen (m.u.v. groep 8) krijgen wekelijks een half uur muziekles. Tijdens deze lessen is er naast zang ook aandacht voor ritme en muziekinstrumenten passend bij de belevingswereld van de leerlingen. De muzieklessen worden verzorgd door dhr. Léon Packbier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Goed kwalitatief onderwijs geven is een belangrijk streven van basisschool Aan de Bron. Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt. Wij maken dan in eerste instantie gebruik van de vervangingspool van Meerderweert. Gezien de huidige situatie in het onderwijs komt het helaas wel eens voor dat er geen vervanging beschikbaar is. Intern wordt dan naar een oplossing gezocht om de leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden, dat kan zijn dat we een collega die part-time werkt inschakelen of de intern begeleider die de klas overneemt. Wij proberen de vervanging zo goed mogelijk te realiseren en proberen het naar huis sturen van leerlingen te vermijden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Aan de Bron is een vakleerkracht muziek aanwezig. Deze komt 1 ochtend per week om de muzieklessen te verzorgen. Dat betekent dat elke groep een half uur per week muziekles krijgt.

Verder is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 5 vanuit Punt Welzijn. Vanaf groep 6 geven groepsleerkrachten met gymbevoegdheid de gymlessen. 

Er wordt gebruik gemaakt van de talenten van leerkrachten. De specialisaties worden ingezet. Zo krijgt groep 3 en groep 4 van dezelfde leerkracht de handvaardigheidslessen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij verwijzen graag naar het gehele schoolondersteuningsplan in de bijlage. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven