Basisschool Aan de Bron

Maaslandlaan 1 6004 GC Weert

Wie ben ik, wie zijn wij in onze klas en samen zijn we onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Het team van basisschool Aan de Bron streeft ernaar om aan te sluiten bij het leren / ontwikkelen van kinderen, waarbij de kinderen mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.

Mede verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor de leerkrachten, ouders/verzorgers en natuurlijk ook voor de schoolleiding. Samenwerken en samen leren is hierbij een absolute voorwaarde. 

Wij nodigen u van harte uit voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding in onze school.

Voor onze schoolgids verwijzen wij u graag naar www.aandebron.nl. U vindt de schoolgids onder het kopje 'Onderwijs'. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Betrokkenheid
  • Authenticiteit
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mevr. Reina Janssen is op basisschool Aan de Bron tevens de klachtenpersoon. Indien u een klacht heeft, zal zij met u bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. Zij lost de klacht niet op, maar bewandelt met u de juiste route. 

Indien de klacht niet hoort bij de klachtenpersoon van school, zal zij u doorverwijzen naar de externe klachtenpersoon. Voor leerlingen, ouders en andere externen is dat GGD Weert, Vogelsbleek 10, 6001 BE, Weert.

Terug naar boven