IKC Laar

Aldenheerd 10 6003 NW Weert

  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de CITO Eindtoets, die in februari in groep 8 wordt afgenomen, wordt het resultaat uitgedrukt in een standaardscore. Dit is een getal tussen 501 en 550.

Onze school heeft, vergeleken met andere basisscholen met dezelfde populatie, de afgelopen jaren steeds een resultaat gehaald dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde met LG correctie. Hier zijn we dan ook erg trots op!

Afgelopen schooljaar is gekozen voor de eindtoets Route 8. Door Covid-19 heeft er geen eintoets plaatsgevonden in schooljaar 2019-2020. Schooljaar 2020-2021 zal de eindtoets Route 8 worden afgenomen medio April 2021.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd op schoolniveau en uitgebreid besproken door de IB-er. De resultaten worden dan per groep geanalyseerd. Deze analyse is het uitgangspunt voor ons onderwijs op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen voor het komende half jaar.

Op IKC laar zijn we bezig met het maken van onderwijsplannen. Deze plannen worden 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Het team denkt mee over, schoolbrede aandachtspunten naar aanleiding van de toetsen. 

Sommige vraagstukken worden voorgelegd aan Bureau Wolters, het IOT of een van onze andere partners. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Februari 2013 heeft de inspecteur onze school voor het laatst bezocht. Het verslag van dit bezoek kunt u bekijken door op het pictogram hieronder te klikken en dan te kijken bij "Overige rapporten".

Terug naar boven