IKC Laar

Aldenheerd 10 6003 NW Weert

  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar

Het team

Toelichting van de school

Op IKC Laar vinden we het belangrijk dat ieder kind ontdekt wat zijn of haar talent is. We vinden het belangrijk dat kinderen hun kwaliteiten ontdekken en stemmen ons aanbod af op meerdere ontwikkelingsgebieden. We denken dat de inzet van vakleerkrachten een positieve invloed heeft op deze talentontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen we in eerste instantie de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen, met mensen die nauw betrokken zijn bij de groep.

Als dit niet mogelijk is zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van vervangers. Ouders worden op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van vervangers en eventuele andere oplossingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we 7 groepen op IKC Laar. Daarvan zijn er 5 combinatiegroepen (1/2A, 1/2B, 1/2C, 5/6 en 6/7) en 3 enkele groepen (3, 4, en 8). Vanwege de hoge toestroom van leerlingen werken we met een aannamebeleid.

Op dit moment kijken we bij het samenstellen van de groepen naar een aantal aspecten:

Het aantal leerlingen van elke groep (i.c.m. het aannamebeleid)
Deskundigheid en specialiteit van de leerkrachten.

Jaarlijks wordt door de directie een formatieplan opgesteld dat vervolgens aan de medezeggenschapsraad wordt voorgelegd, voor advies (ouders) en instemming (personeel)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We benoemen geen specifieke doelgroep waaraan wij als school ondersteuning kunnen bieden: in principe is elk kind welkom op onze school.

De grenzen van onze zorg zijn afhankelijk van het kind, de groep en de medewerker. Met andere woorden; de grens wordt bereikt wanneer we het kind of een groep kinderen structureel te kort doen en het IKC zich handelingsverlegen voelt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met Hoera Kindercentra: http://www.hoerakindercentra.nl

In toenemende mate is er een doorgaande lijn van kinderopvang/peuterprogramma van Hoera naar groep 1 van onze basisschool.
Projecten en vieringen worden bijvoorbeeld al zoveel mogelijk samen gedaan. De oudste peuters draaien regelmatig een dagdeel mee met de kleuters. Zo is de overgang naar groep 1 een stuk gemakkelijker!

De lijnen zijn kort. We zijn bezig met een visie-traject in de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool.

Terug naar boven