IKC Laar

Aldenheerd 10 6003 NW Weert

  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar
  • Schoolfoto van IKC Laar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van IKC Laar! Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en over verdere gegevens.

In september 2016 zijn we, na grondige renovatie en nieuwbouw ingetrokken in ons open en frisse gebouw, waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Ook de naam van school is daarbij veranderd in "Integraal Kindcentrum Laar" (IKC Laar). We willen daarmee aangeven dat we steeds verder samenwerken met kinderopvang, zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Eigenheid
  • Samenwerken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Laar is van oudsher een echte dorpsschool. De school ligt centraal in het dorp en is ook goed toegankelijk voor de mensen die woonachtig zijn op Laarveld. Sinds 2016 zitten we in een vernieuwd gebouw. IKC Laar is een groeischool. We zien dat in een periode van 3 jaar het leerlingenaantal verdubbeld is. Op dit moment zitten er 167 kinderen op IKC Laar. Naar verwachting zal IKC Laar in de nabije toekomst uitgroeien tot een school met maximaal 225 leerling. In schooljaar 2020-2021 is gestart met een aanbouw. Hier zullen de peutergroep en de kleuters in gehuisvest worden vanaf schooljaar 2021-2022.

Vanaf 2014 wordt er kinderopvang aangeboden op IKC Laar. Hiervoor maken we gebruiken van de expertise van de pedagogisch medewerkers van Hoera kindercentra.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben ervoor gekozen om alle documenten omtrent sociale veiligheid onder te brengen in één handboek. 

We hanteren binnen IKC Laar 3 schoolregels.

* Zorg goed voor jezelf

* Zorg goed voor de ander

* Zorg goed voor de omgeving

Terug naar boven