Basisschool Swartbroek

Bertiliastraat 1 6005 PA Weert

  • Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie "De Corneel" in Swartbroek.
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een enquête gehouden onder de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. In een cyclus van 3 jaar komen deze enquêtes aan per doelgroep aan bod.

  • In maart 2020 is de laatste oudertevredenheidspeiling afgenomen.
  • In maart 2021 is de laatste leerlingtevredenheidspeiling afgenomen.
  • In februari 2022 is de laatste personeelstevredenheidspeiling afgenomen.

Deze enquêtes geven ons een goed beeld van zaken die goed lopen op onze school of zaken die verbeterd dienen te worden.

Via dit PO Venster van scholen op de kaart kunt u de resultaten van de laatste peiling bekijken.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een maal in de drie schooljaren nemen we een oudertevredenheidspeiling af. De laatste peiling is in maart 2020 afgenomen. Onderstaand treft u de samenvatting van de resultaten aan. We zijn erg tevreden met de uitslag. Een mooi resultaat. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven