Basisschool Swartbroek

Bertiliastraat 1 6005 PA Weert

  • Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie "De Corneel" in Swartbroek.
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Swartbroek is een school in het Weerter dorp Swartbroek, waar goed onderwijs hoog in het vaandel staat. Met een gedreven team werken we aan de schoolcarrière van uw kind.

Ons motto: "Doen wat er toe doet."

Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van onderwijs en de basisschool zelf.

Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website op http://www.bs-swartbroek.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@bs-swartbroek.nl of telefonisch via het nummer 0495-551494.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en structuur
  • Plezier
  • Samen sterk
  • Uitdaging
  • zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Swartbroek is een school in het dorp Swartbroek in de gemeente Weert. We zijn een kleine, maar fijne school en hebben oog voor alle kinderen. Alle kinderen spelen, leren en werken met elkaar.

Alle kinderen verschillen van elkaar. Daarom gaan we uit van onderwijsbehoeftes van kinderen, waarmee we rekening houden met verschillen in leervermogen, in leertempo en ook in de wijze waarop kinderen zich kennis en sociale vaardigheden eigen maken. Wij willen kinderen leren actief het eigen leerproces mede vorm te geven.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen, als ze onze basisschool verlaten, zelfbewust het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. Onze kinderen moeten weten hoe ze de zaken die zij op hun weg tegenkomen kunnen oplossen.

We vinden dat de kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en ook het besef krijgen dat er verantwoordelijkheid bestaat.

Basisschool Swartbroek biedt kwaliteit door kleinschaligheid!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Regels voor aanvang en einde schooltijd

Kinderen zijn welkom vanaf 8:15 uur.  De kinderen van groep 1 t/m 8 lopen zelf of onder begeleiding van een ouder/verzorger naar de klas. De lessen beginnen 's ochtends om 08.30 uur. We vinden het zeer wenselijk dat de lessen op tijd beginnen. Zorg daarom dat de kinderen op tijd op school zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven