Basisschool Swartbroek

Bertiliastraat 1 6005 PA Weert

  • Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie "De Corneel" in Swartbroek.
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van Basisschool Swartbroek,

Basisschool Swartbroek is een school in het Weerter dorp Swartbroek, waar goed onderwijs hoog in het vaandel staat. Met een gedreven team werken we aan de schoolcarrière van uw kind. In overleg met uw kind en u proberen we het onderwijs zo goed mogelijk op de behoefte van uw kind af te stemmen. Ons motto is dan ook: "Doen wat er toe doet."

Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van onderwijs en van onszelf.

Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website op www.bs-swartbroek.nl. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@bs-swartbroek.nl of telefonisch via het nummer 0495-551494.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en structuur
  • Plezier
  • Samen sterk
  • Uitdaging
  • zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een school in het dorp Swartbroek in de gemeente Weert. Doordat we een kleine, maar fijne school zijn hebben we oog voor alle kinderen. Kinderen van alle leeftijden spelen, leren en werken met elkaar.

Kinderen en ouders ervaren het als erg prettig op onze school. Dat vertaalt zich in een hoge leerling- en oudertevredenheid. 

Ook qua resultaten scoren we goed. Daarmee bereiden we kinderen voor op hun toekomst in de maatschappij van morgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven