Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.
  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op basis van de uitkomsten van deze enquête kunnen we zeggen dat onze  leerlingen best tevreden over onze school. Ze geven
OBS Molenakker een mooi rapportcijfer : 8,3.
Daar zijn we trots op. Leerlingen zijn tevreden over het contact met de leerkracht, het onderwijs en sfeer op school.

Conclusie :  Kinderen vinden het fijn bij OBS Molenakker!

 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven