Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.
  • Dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op basis van de uitkomsten van deze enquête kunnen we zeggen dat onze  leerlingen best tevreden over onze school. Ze geven
OBS Molenakker een mooi rapportcijfer : 8,4.
Daar zijn we trots op. Leerlingen zijn tevreden over onderwijs en sfeer op school
De leerlingen  scoren een 7.2 op de vraag "hebben jullie een leuke klas?"  Zij zijn tevreden over de omgang met elkaar: die wordt gescoord op 7.8. De groepsdynamiek is preventief een structureel aandachtspunt in de klassen om te waarborgen dat deze scores duurzaam zijn.Op onderwijsinhoud geven ze een 9,2 als hen gevraagd wordt of ze tevreden zijn over hetgeen ze leren, en de hulp van de leerkrachten waarderen ze met een 9,2 en een 9,1.

.

Conclusie :  Kinderen vinden het fijn bij OBS Molenakker!

 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven